Dzień Otwarty Zespołu Szkół Katolickich

Zapraszamy w sobotę 25.02.2023 w godz: 10:00 – 13:00

SZKOŁA PODSTAWOWA PROWADZI REKRUTACJĘ
DO KLASI IV ORAZ REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROWADZI REKRUTACJĘ
DO KLAS BIO-MEDYCZNEJ, HUMANISTYCZNEJ

Plakat z informacjami

 

Wykonanie: Crenet.pl oraz Nautil.pl log