Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i Matkę Najświętszą miało miejsce 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Uczniowie i Maryja napełnieni Duchem Świętym zaczęli przemawiać we wszystkich językach. Byli pełni odwagi i męstwa głosząc całemu światu Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Prośmy Ducha Świętego o jego dary, abyśmy i my mogli „Iść i nauczać wszystkie narody”.

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Amen

Modlitwa papieża Piusa XII
Wykonanie: Crenet.pl oraz Nautil.pl log