Wielkanoc

Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę składajmy. Bo zmartwychwstał Nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel. Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego wniesie dużo wiary, nadziei i miłości
Wesołego Alleluja!

                                                                                                                                                   Życzą Duszpasterze

Wykonanie: Crenet.pl oraz Nautil.pl log