Duszpasterze

skanuj0004Ks. Jan Grzelak – Ur. 20.02.1964 r. w Toruniu. Syn Bernarda i Jadwigi z domu Maćkowska. Szkoła podstawowa w latach 1971-1979 w Wielkim Rychnowie. Liceum Ogólnokształcące im. Marcelego Nowotki w latach 1979-1983 w Golubiu-Dobrzyniu.

Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1983-1989 uwieńczone tytułem magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 14.05.1989 r. w Katedrze w Pelplinie z rąk J. E. Ks. Bpa Mariana Przykuckiego.

1 lipca 1989 r. został skierowany dekretem J.E. Ks. Bpa Mariana Przykuckiego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia N. M. P. w Nowej Cerkwi koło Gniewu jako wikariusz.

15.02.1990 został odwołany z tej parafii i skierowany jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni.

Dnia 15.08.1999 r. J.E. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski ustanowił go proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Kosakowie. 2.01.2006 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. Znaczącym wydarzeniem, o wymiarze historycznym, w dziejach Kościoła kosakowskiego było mianowanie przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego, w dniu 13 czerwca 2009 roku ks. kanonika Jana Grzelaka – dziekanem dekanatu Gdynia Oksywie.

______________________________________________

Ksiądz Piotr Zaczek-wikariusz od 1.07.2018

urodził się 24.02.1984 w Wejherowie. Pochodzi z Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie koło Jastrzębiej Góry. Uczęszczał do Liceum w Pucku, gdzie zdał egzamin maturalny. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Praktykę akolicką odbywał w Parafii Przemienia Pańskiego w Gdyni Cisowej. Praktykę diakońską zaś w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku. Świecenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 2009 roku w archikatedrze w Gdańsku Oliwie. Był wikariuszem w Parafii św. Faustyny Kowalskiej w Rotmance koło Pruszcza Gdańskiego, Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie  oraz par. Niepokalanego Poczęcia NMP, Banino

 

 

Księża, którzy pracowali w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie 

 

Ks. Bogdan Pulczyński -wikariusz 1.07.2017-18.06.2018

Śp. Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński urodził się 15 lipca 1979 r. w Pucku, w głęboko wierzącej kaszubskiej rodzinie Benona i Małgorzaty z d. Kobierzyńskiej. Został ochrzczony w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie. Bogdan Pulczyński po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Zespole Szkół Zawodowych im. „Bohaterów Helu” w Pucku, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Egzamin dojrzałości zdał w 2001 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 2007 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej (2007-2011), w Parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku Przymorzu (2011-2014), w Parafii pw. Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu (2014-2017) oraz w Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie (2017-2018). Zmarł tragicznie 18 czerwca 2018 r., w 39 roku życia i w 11 roku kapłaństwa.

 

Ks. Tomasz Jereczek-wikariusz od 01.07.2014-30.06.2017

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: Crenet.pl oraz Nautil.pl log