Duszpasterze

skanuj0004Ks. Jan Grzelak – Ur. 20.02.1964 r. w Toruniu. Syn Bernarda i Jadwigi z domu Maćkowska. Szkoła podstawowa w latach 1971-1979 w Wielkim Rychnowie. Liceum Ogólnokształcące im. Marcelego Nowotki w latach 1979-1983 w Golubiu-Dobrzyniu.

Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1983-1989 uwieńczone tytułem magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 14.05.1989 r. w Katedrze w Pelplinie z rąk J. E. Ks. Bpa Mariana Przykuckiego.

1 lipca 1989 r. został skierowany dekretem J.E. Ks. Bpa Mariana Przykuckiego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia N. M. P. w Nowej Cerkwi koło Gniewu jako wikariusz.

15.02.1990 został odwołany z tej parafii i skierowany jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni.

Dnia 15.08.1999 r. J.E. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski ustanowił go proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Kosakowie. 2.01.2006 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. Znaczącym wydarzeniem, o wymiarze historycznym, w dziejach Kościoła kosakowskiego było mianowanie przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego, w dniu 13 czerwca 2009 roku ks. kanonika Jana Grzelaka – dziekanem dekanatu Gdynia Oksywie.

______________________________________________

JereczekKs. Tomasz Jereczek – Urodzony 14.03.1989 r. w Gdańsku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Formację seminaryjną obył w Gdańskim Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie w latach 2008-2014. Ukończył je z tytułem magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracą z teologii biblijnej pt. „Społeczny i religijny motyw uczty w Starym Testamencie”.

Praktyki odbywał w różnych parafiach archidiecezji gdańskiej: św. Antoniego w Redzie, św. Polikarpa w Gdańsku Osowie, św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie, Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie, św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach i Wniebowzięcia NMP w Żukowie.

Święcenia diakońskie przyjął 12.06.2013 r. w Kolegiacie Staroszkockiej pw. św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku z rąk abp. Sławoja Leszka Głódzia. Z jego rąk przyjął także święcenia kapłańskie 24.05.2014 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Z dniem 1 lipca 2014 r. został ustanowiony wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie.

Wykonanie: Crenet.pl oraz Nautil.pl log