Kontakt

Dekanat Gdynia Oksywie
Adres Kosakowo, ul. Żeromskiego 77, 81-198 Kosakowo
Telefon (58) 679-13-14
e-mail kosakowo@diecezjagdansk.pl
konto bank:  69 8351 0003 0017 4554 3000 0030
Bank Spółdzielczy Rumia

 

Godziny otwarcia biura parafialnego:

Od września do końca czerwca

We wtorki , środy i czwartki  w godz. 18.15 do 18.45

Sobota  godz. 9.00 do 10.00

W lipcu i sierpniu

We wtorki i środy w godz. 18.15 do 18.45

Sobota godz. 9.00 do  10.00

Dokumenty potrzebne do sakramentów świętych:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
Wykonanie: Crenet.pl oraz Nautil.pl log